Výroba ozubeného kola

Výroba ozubeného kola

Jako strojní součást, disk s tvarově definovaným ozubením po obvodu, tak bychom mohli ozubené kolo definovat. Slouží k převodu točivého pohybu a přenáší mechanickou energii mezi dvěma hřídelemi nebo otočnými součástmi stroje.  Ozubené soukolí je základní konstrukční součástí mnoha strojů a převodovek. Vyrábí se především z oceli, ale i z jiných materiálů, volba materiálu je […]