Mimořádně nadaní žáci na základních školách

Mimořádně nadaní žáci na základních školách

Inkluze žáků se specifickými potřebami V dnešní době najdete v novinách, časopisech i na internetu ve zprávách a článcích velké množství informací o inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních škol. Přečíst si můžete o možnostech, které tyto děti mají, o tom, jak stát financuje jejich vzdělávání, a v neposlední řadě i možnostech asistentů […]