Letadla jsou bezpečná


    VÅ¡ichni víme, že kdo chce jet vlakem, musí na nádraží, a kdo chce letÄ›t letadlem, zase na letiÅ¡tÄ›. Ti kdo jezdí vlaky, cestují vÄ›tÅ¡inou ze své obce do nÄ›jakého jiného mÄ›sta Äi okresu, ti kdo používají letadla, létají povÄ›tÅ¡inou do cizích zemí nebo na jiné kontinenty. NÄ›kteří z tÄ›ch, kdo letí poprvé, mají strach, netuší, co je Äeká. Bojí se zbyteÄnÄ›, protože letecká doprava je, oproti jiným druhům dopravy, bezpeÄná. Let je příjemný. Letadla vám poskytují i nÄ›co navíc: můžete si prohlédnout krajinu z výšky, letÄ›t v mracích nebo vidÄ›t západ Äi východ slunce pÄ›knÄ› zblízka.

    BájeÄné dobrodružství

    PonÄ›kud nebezpeÄnÄ›jší je, když se setkáte s bouÅ™kou. V tu chvíli prožíváte ohrožení: musíte být pÅ™ipoutáni, cítíte otÅ™esy, kolem vás bije hrom a blikají blesky. Hladina adrenalinu ve vaší krvi prudce stoupá… A pak najednou vÅ¡echno konÄí, bouÅ™ka ustává a vy letíte modrou oblohou slunci vstříc a cesta k vaÅ¡emu cíli může pokraÄovat. Po pÅ™istání budete o svých zážitcích z letu nadÅ¡enÄ› vyprávÄ›t. NeboÅ¥, jak praví staré anglické přísloví: „dobrodružství je situace, která se Å¡patnÄ› prožívá, o níž se ale skvÄ›le vypráví doma u krbu.“