Škola bez stresu ze špatných známek

  V naší republice mají v současné době rodiče možnost zvolit si pro svého potomka vzdělávání i podle paní Marie Montessori, což byla pedagožka a lékařka počátku 20. století. Jejím hlavním cílem bylo spokojené a především samostatně myslící dítě.
  nadšený školáček

  Podnětné prostředí

  Základem vzdělání v tomto typu škol je vytvoření podnětného prostředí tak, aby děti podporovalo v jejich zvídavosti a zájmu. Děti mají během výuky k dispozici Montessori pomůcky, které hojně využívají. Celá výuka je postavena na dobrovolné činnosti dítěte, díky které se seznamuje s reálným světem. Samo dítě si vybírá nejen pomůcky, ale i čas, kdy se chce jednotlivým činnostem věnovat. Velmi často se zde setkáte s třídami, které jsou věkově smíšené.
  děti ve škole

  Žádný stres

  Neexistuje zde ani známkování ani soutěžení, což vede především k minimalizaci stresu z neúspěchu. Hodnocení činností probíhá pomocí slovního hodnocení. Chybu žáci berou jako důvod k prohlubování učiva. Cílem je podněcovat jejich zvídavost a vyvolat v žácích zájem o učení se nového. V rámci poznávání nového se postupuje od jednodušších věcí ke složitějším. Během výuky se střídají společné i individuální činnosti. Během individuální práce se dítě volně pohybuje po prostoru třídy a samo si vyhledává činnosti, které ho zajímají.

  Učitel je průvodce vzděláváním

  Děti jsou vedeny zkušenými kvalitními učiteli, kteří jsou spíše v roli partnera. Kromě dokonalé organizace je jejich úkolem vést žáka a nenátlakovou formou mu pomáhat nacházet možnosti.

  V závěru je důležité říci, že děti, které prošly vzděláváním v Montessori škole, dosahují znalostí a dovedností srovnatelných s žáky běžných škol. Rozdíl mezi nimi ale je. A to nejen ve způsobu, kterým své znalosti a dovednosti získaly, ale především vyšším sebevědomím a samostatností při řešení jakýchkoliv úkolů.