Říká se, že mužský kolektiv bývá nesrovnatelně lepší než ten ženský. Je to nepochybně pravda, ale na straně druhé i muži dokáží být pěkně ostří. Nejlepší kolektiv tedy podle průzkumů je ten smíšený.

  Zatímco konflikty v mužském kolektivu se řeší ihned byť někdy poněkud svérázně a už se k problému následně nevrací, ženy konflikty hrotí a ženou ad absurdum a nesnaží se tomu učinit přítrž.
  siluety podnikatelů
  Proč bývají muži často lepší kolegové? Hodně to způsobuje skutečnost, že zatímco ženy bývají více upnuty na vztahy, muži jsou více upnutí na výkony. Muž se v práci prostě soustředí na práci.

  Dalším faktorem je, že žena je schopna se soustředit na více věcí najednou a muž jen na jednu jedinou.

  Z toho vyplývá, že žena při práci zvládá ještě myslet na celou řadu dalších věcí. Naproti tomu muž se plně koncentruje jen na danou věc, kterou právě dělá.

  Muži myslí na práci, ženy na všechno

  Muži mají také k práci obvykle mnohem hlubší vztah než ženy. Ženy obvykle vypnou, když jim skončí pracovní doba a přepnou se do jiného režimu, například do režimu matka, hospodyně nebo manželka.
  Muž tak rychle „nepřepíná“. Například když jdou dvě kamarádky ze zaměstnání po práci ještě na kávu, mezi jejich témata budou patřit děti, domácnost, nakupování, kamarádky, hubnutí či krása a na práci si pravděpodobně ani nevzpomenou.

  Ovšem když jdou po práci na pivo kamarádi, velmi pravděpodobně budou dlouho do večera řešit ještě pracovní problémy.
  Muž se v zaměstnání nerozptyluje a nevěnuje pozornost ničemu, co není nezbytně nutné. V tomto ohledu by si zajisté z mužů mohla celá řada žen vzít příklad.

  A v neposlední řadě je třeba zmínit skutečnost, že muž má na rozdíl od žen obvykle mnohem větší smysl pro humor, který mu umožňuje se určitým situacím vysmát.
  obchodní schůzka
  Přesto všechno však nelze paušalizovat a tvrdit, že mužský kolektiv je dobrý a ženský špatný. Vždy je to o lidech a o určité konstelaci. Někdy si lidé sednou a někdy nikoli. Nepochybně naleznete dobré ženské i špatné mužské kolektivy.