Restaurování gobelínů

  Bohužel je tomu tak. Na spoustě věcech se ať už chceme, nebo nechceme, podepíše čas. Pokud ale máte šikovné ruce, můžete jim jednoduše vrátit život. Vše ale nemusí být tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Ne nadarmo se ale říká, že trpělivost přináší růže.
  Dá se říct, že takové restaurování gobelínů Ateliéry tapisérií se provádí stejně, jako cokoliv jiného. Může se jednat o obraz, sochu apod. Je potřeba, aby restaurátor, který je skutečně dobrý, uměl dobře ovládat a také znát všelijaké vědní obory a kromě toho, musí svou práci umět nejen popsat ale také zdokumentovat.
  Pokud se jedná přímo o textilního restaurátora, kromě různých technik by měl mít také znalost v chemii a dějinách umění.

  benediktinský gobelín

  Jako první krok je potřeba, aby restaurátor podrobně analyzoval daný předmět či věc, na které bude pracovat. Je potřeba hlavně zjistit, jaký je rozsah a také závažnost poškození. Vše se musí podrobně zdokumentovat a to jak fotografiemi, tak popisem. Důležité je také prozkoumat historii. Pokud není známa datace daného předmětu, je třeba použít literaturu.
  Každý restaurátor by měl umět poznat, že základem vyšívání jsou rovné nebo šikmé stehy, které se dělají nití a jehlou, která má tupou špičku. Existuje ale také velká spousta jiných gobelínových stehů.

  tkanina

  Z podkladového materiálu je potřeba odebrat vzorky a zjistit tak materiál, kterým může být hedvábí, vlna, bavlna apod.
  Jestli je něco, co je také velmi důležité provést, pak je to zkouška, která má zjistit, jak je na tom stálobarevnost a také čištění.
  Již výše jsme se zmiňovali o tom, jak je důležitá fotodokumentace. Opravdu je, protože slouží k tomu, aby bylo jednodušší zhlédnout stav restaurování a to před a také po. Bude navíc sloužit pro budoucí zásahy restaurátorů.
  Na samém konci se nesmí zapomenout ani na restaurátorskou zprávu, do které je vhodné doplnit i doporučení, která jsou spojena s ochranou daného předmětu.
  Práce každého restaurátora je opravdu obdivuhodná.