Výroba ozubeného kola

  Jako strojní součást, disk s tvarově definovaným ozubením po obvodu, tak bychom mohli ozubené kolo definovat. Slouží k převodu točivého pohybu a přenáší mechanickou energii mezi dvěma hřídelemi nebo otočnými součástmi stroje. Ozubené soukolí je základní konstrukční součástí mnoha strojů a převodovek. Vyrábí se především z oceli, ale i z jiných materiálů, volba materiálu je dána účelem použití a velikostí přenášené energie.kovová strojní součást ozubené soukolí
  Náročnost výroby ozubených kol je dána jejich složitým, přesně definovaným tvarem s vysokými nároky na přesnost. Vyrábějí se různými metodami a postupy, podle požadavků na přesnost, produktivitu a náklady.
  Při obrážení je nástrojem tvarové obrážecí nože, které má základní tvar zubu, jejich břity bývají zhotoveny z výkonných rychlořezných ocelí s tvrdými povlaky, odolnými proti otěru. Jsou do nich vsazeny hřebeny ze slinutých karbidů.
  Dalšími metodami výroby ozubeného kola jsou frézování kotoučovou nebo stopkovou frézou, takzvaným dělícím způsobem, nevýhodou této technologie je však malá přesnost v porovnání s jinými metodami. Stopková fréza je vhodná pro frézování kol se šípovitým ozubením, typicky se používají pro válcovací stolice. Ozubení, u kterého záleží na vysoké přesnosti tvaru zubu, se vyrábí pomocí odvalovací frézy, jde v největší míře o čelní šikmá ozubení.převody na jízdním kole ozubená kola
  Především pro přesná, kalená ozubená kola se používá jako finální dokončovací proces broušení, to slouží k odstranění nepřesností vzniklých při obrábění a k odstranění deformací po tepelném zpracování. Nejpřesnější technologií je broušení odvalovacím způsobem, kdy úbytek kotouče je sledován a při jeho úbytku se provádí změna jeho polohy.
  Malá ozubená kola, zatěžovaná přenosem malých sil, se mohou lisovat z plechu nebo vyrábět z plastických hmot vstřikováním m do forem. Hrubá ozubená kola, kde nezáleží na vysoké přesnosti, je možné odlévat.