Mimořádně nadaní žáci na základních školách

  Inkluze žáků se specifickými potřebami

  V dnešní době najdete v novinách, časopisech i na internetu ve zprávách a článcích velké množství informací o inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních škol. Přečíst si můžete o možnostech, které tyto děti mají, o tom, jak stát financuje jejich vzdělávání, a v neposlední řadě i možnostech asistentů pedagoga, které pomohou těmto žákům i učitelkám během výuky.
  malé děti

  Jak odhalit nadání žáka

  Jedním z počátečních potíží je vůbec odhalit nadání žáka. V případě, že vy jako rodič jste přesvědčeni o mimořádném talentu vašeho dítě, můžete se obrátit například na pedagogicko-psychologickou poradnu, která díky testům zjistí nejen inteligenční kvocient vašeho dítěte, ale i případný obor, v kterém vaše dítě vyniká. Obrátit se můžete i na sdružení dětské menzy.
  Co se týče průběhu vyučování ve škole, v mnoha případech se nadání žáka nepodaří odhalit. Takoví žáci se ve škole velmi často nudí a mohou dokonce zažívat místo očekávaného úspěchu neúspěch.
  malí studenti

  Jak s dětmi ve škole pracovat

  V současné době i sami učitelé a ředitelé základních škol připouští, že péče o tyto nadané žáky není propracovaná. V případě, že již zmíněná pedagogicko-psychologická poradna u některého z žáků potvrdí výjimečné nadání, snaží se žáka zařadit například do vzdělávacích kroužků v rámci volnočasových aktivit, ale nabízí žákům i možnost výuky daného předmětu ve vyšším ročníku. V tom případě není ojedinělé, že druháček navštěvuje výuku matematiky ve třetím nebo dokonce ve čtvrtém ročníku.

  Důležité je, aby se mimořádné nadání vašeho dítěte rozvíjelo nejen ve školském zařízení, ale i mimo něj. A proto věnujte svým dětem pozornost, abyste především věděli, co vaše dítě zajímá a co ho baví. A to platí nejen pro děti mimořádně nadané.