Mimořádně nadaní žáci na základních školách

Inkluze žáků se specifickými potřebami

V dnešní době najdete v novinách, časopisech i na internetu ve zprávách a článcích velké množství informací o inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních škol. Přečíst si můžete o možnostech, které tyto děti mají, o tom, jak stát financuje jejich vzdělávání, a v neposlední řadě i možnostech asistentů pedagoga, které pomohou těmto žákům i učitelkám během výuky.
chemická laboratoř 

Jak odhalit nadání žáka

Jedním z počátečních potíží je vůbec odhalit nadání žáka. V případě, že vy jako rodič jste přesvědčeni o mimořádném talentu vašeho dítě, můžete se obrátit například na pedagogicko-psychologickou poradnu, která díky testům zjistí nejen inteligenční kvocient vašeho dítěte, ale i případný obor, v kterém vaše dítě vyniká. Obrátit se můžete i na sdružení dětské menzy.
Co se týče průběhu vyučování ve škole, v mnoha případech se nadání žáka nepodaří odhalit. Takoví žáci se ve škole velmi často nudí a mohou dokonce zažívat místo očekávaného úspěchu neúspěch.
matematické vzorce

Jak s dětmi ve škole pracovat

V současné době i sami učitelé a ředitelé základních škol připouští, že péče o tyto nadané žáky není propracovaná. V případě, že již zmíněná pedagogicko-psychologická poradna u některého z žáků potvrdí výjimečné nadání, snaží se žáka zařadit například do vzdělávacích kroužků v rámci volnočasových aktivit, ale nabízí žákům i možnost výuky daného předmětu ve vyšším ročníku. V tom případě není ojedinělé, že druháček navštěvuje výuku matematiky ve třetím nebo dokonce ve čtvrtém ročníku.
sova na knize 
Důležité je, aby se mimořádné nadání vašeho dítěte rozvíjelo nejen ve školském zařízení, ale i mimo něj. A proto věnujte svým dětem pozornost, abyste především věděli, co vaše dítě zajímá a co ho baví. A to platí nejen pro děti mimořádně nadané.