Muži nechtějí děti?

  To, zda člověk chce či nechce potomka, se zdaleka častěji řeší u žen, spíše než u mužů. Tomu nasvědčuje i počet statistik a výzkumů, které se zaměřují na něžné pohlaví a rodičovství. A zatímco si v podstatě na každém druhém blogu můžeme přečíst hned několik článků o dobrovolně i nedobrovolně bezdětných ženách, ohledně maskulinní části osazenstva se informace shánějí poněkud obtížněji.
  rodinka na poli
  Je pravda, že rozdíly mezi pohlavími jsou v tomto ohledu nepopiratelné. Z analýzy časopisu Demografie vyplývá, že 43% mužů ve věku 25 – 29 let děti neplánuje. Naproti tomu s dobrovolnou bezdětností počítá jen 25% dámského osazenstva. Z jiných výzkumů, tentokrát napříč věkovým spektrem, můžeme vyčíst, že děti v životě neplánuje zhruba 14% mužů a 7% žen.
  láska táty
  Přestože je tedy mezi pohlavími nepoměr, stále můžeme s jistotou říci, že většina příslušníků „silného pohlaví“ potomka dříve nebo později plánuje. A co může být důvodem vysokého procenta mužů, kteří po rodičovství netouží?
  Níže můžete najít důvody, které dobrovolně bezdětní pánové nejčastěji uvádějí:

  • Jednoduše je nemají rádi.Ne každý musí mít potřebu se rozmnožit.
  • Strach ze selhání.Mnozí mají strach, že se mohou projevit jako špatní otcové, když dojde na výchovu. Obzvlášť často se tato obava objevuje u těch, kteří si z dětství nesou nějaké trauma, nebo kteří vnímají svého otce jako špatný vzor nehodný následování.
  • Riziko nemocí.Rozumní pánové, kteří jsou si vědomi zatížení nějakou dědičnou chorobou, nebudou mít potřebu přivádět na svět stejně postižené dítě.
  • Agresivita.Někteří zejména v anonymních diskuzích přiznávají, že mají problém se zvládáním vlastního vzteku, a bojí se, aby tím jejich děti nemusely trpět.
  • Jiné životní priority.Mnozí se raději rozhodnou investovat svůj čas a finance do jiných věcí, ať už se jedná o cestování, koníčky, kariéru, charitu, zvířata, nebo cokoliv dalšího. A mají na to plné právo.