Podnikáním ke splnění snu

  Věřte nevěřte, někdy člověk může začít podnikat jen proto, aby si splnil svůj velký sen. Jedním z takových lidí byl Heinrich Schliemann.
  Heinrich Schliemann průkopník archeologie byl muž, který si už jako dítě vysnil, že objeví starověkou Tróju a starověkou Tróju skutečně objevil.
  touha po cesstování

  Skutečný příběh

  Heinrich Schliemann vyrůstal v rodině evangelického faráře. Jeho otec byl sice přísný a nepříliš laskavý člověk, ale byl to on, který chlapci daroval ilustrovanou knihu o řeckých bájích. Chlapec byl fascinovaný starověkou Trójou a rozhodl se, že ji v dospělosti osvobodí z nánosů času.

  Když Heinrich ukončil základní školu, otec poslal chlapce do učení ke knihkupci. Z učení však kvůli nemoci odešel a nechal se najmout na loď do Ameriky. Loď ovšem ztroskotala v Amsterdamu a Heinrcih se stal úředníkem ve firmě B. H. Schröder a spol. Při práci se projevil jeho nesmírný talent na jazyky, díky nimž nastartoval úspěšnou pracovní kariéru. Firma ho díky jeho znalostem ruštiny poslala pracovat do St. Petěrburgu. V Rusku si zakládá časem vlastní firmu a začíná obchodovat. Za krymské války působí také jako válečný dopisovatel.

  Časem se stěhuje do Ameriky. Jeho jméno má ve světě tehdejšího byznysu prestiž a vysokou reputaci, jeho bohatství vzrůstá. Ale Heinrich sní stále svůj sen. Opouští podnikání, aby mohl studovat archeologii, cestuje po světě, publikuje knihy o starověké historii. Ale jeho životní labutí píseň na něj teprve čeká.

  Heinrich Schliemann čekal trpělivě na svůj sen mnoho let. Je mu 48 let když začíná na vlastní náklady s archeologickými pracemi na Hisarliku, místě, kde by se podle Homéra měla nacházet bájná Trója. Vlastní Tróju objevoval v letech 1871 – 1873. Objevil také starověké Mykény. Při hledání Tróji se opírá o znalosti Homéra, v případě Mykén pak o Aischyla a Sofokla.
  pták se slovníkem
  Schliemann si splnil svůj sen takřka na „stará kolena“. Celý život se přibližoval pomalými kroky ke svému snu. Podnikal, aby získal dostatek prostředků k realizaci svého snu. Studoval jazyky a to i mrtvé, aby mohl prostudovat starobylé prameny, cestoval po celém světě, aby se dozvěděl, jakými cestami se vyvíjely lidské civilizace a kultury.