Podnikáním ke splnění snu

Věřte nevěřte, někdy člověk může začít podnikat jen proto, aby si splnil svůj velký sen. Jedním z takových lidí byl Heinrich Schliemann.
Heinrich Schliemann průkopník archeologie byl muž, který si už jako dítě vysnil, že objeví starověkou Tróju a starověkou Tróju skutečně objevil.
zlatá maska muže 

Skutečný příběh

Heinrich Schliemann vyrůstal v rodině evangelického faráře. Jeho otec byl sice přísný a nepříliš laskavý člověk, ale byl to on, který chlapci daroval ilustrovanou knihu o řeckých bájích. Chlapec byl fascinovaný starověkou Trójou a rozhodl se, že ji v dospělosti osvobodí z nánosů času.

Když Heinrich ukončil základní školu, otec poslal chlapce do učení ke knihkupci. Z učení však kvůli nemoci odešel a nechal se najmout na loď do Ameriky. Loď ovšem ztroskotala v Amsterdamu a Heinrcih se stal úředníkem ve firmě B. H. Schröder a spol. Při práci se projevil jeho nesmírný talent na jazyky, díky nimž nastartoval úspěšnou pracovní kariéru. Firma ho díky jeho znalostem ruštiny poslala pracovat do St. Petěrburgu. V Rusku si zakládá časem vlastní firmu a začíná obchodovat. Za krymské války působí také jako válečný dopisovatel.

Časem se stěhuje do Ameriky. Jeho jméno má ve světě tehdejšího byznysu prestiž a vysokou reputaci, jeho bohatství vzrůstá. Ale Heinrich sní stále svůj sen. Opouští podnikání, aby mohl studovat archeologii, cestuje po světě, publikuje knihy o starověké historii. Ale jeho životní labutí píseň na něj teprve čeká.
výhled po okolí
Heinrich Schliemann čekal trpělivě na svůj sen mnoho let. Je mu 48 let když začíná na vlastní náklady s archeologickými pracemi na Hisarliku, místě, kde by se podle Homéra měla nacházet bájná Trója.  Vlastní Tróju objevoval v letech 1871 – 1873. Objevil také starověké Mykény. Při hledání Tróji se opírá o znalosti Homéra, v případě Mykén pak o Aischyla a Sofokla.

Schliemann si splnil svůj sen takřka na „stará kolena“. Celý život se přibližoval pomalými kroky ke svému snu. Podnikal, aby získal dostatek prostředků k realizaci svého snu. Studoval jazyky a to i mrtvé, aby mohl prostudovat starobylé prameny, cestoval po celém světě, aby se dozvěděl, jakými cestami se vyvíjely lidské civilizace a kultury.