Problémy a trendy projevující se v mezinárodní distribuci

  Problémy mezinárodní distribuce:
  · Neexistující distribuční kanály –některé země nepokrývají potřebné distribuční kanály.
  · Zákony a nařízení –mohou být pro výrobce omezující, neboť jim nemusí umožňovat přesuny zboží.
  · Blokace užití kanálů –některé kanály mohou být v důsledku kartelových dohod nebo obchodních asociací zprostředkovatelů blokovány.
  · Přímý marketing –umožňuje obejití nepřístupných a blokovaných kanálů. Jedná se například o katalogový prodej, teleshopping, e-shopping…
  · Skladování –jsou s ním spojovány vysoké náklady, nebezpečí inflace, nedostatek vlastního kapitálu, omezování zásob z důvodu snižování prostředků vázaných v zásobách, a podobně.
  · Vysoká vyjednávací síla distributora –vzniká v případech, kdy existuje velký počet velkoobchodníků, kteří dodávají mnoha maloobchodníkům nebo tam, kde se vyskytují nadnárodní maloobchodní řetězce.
  kontejnery na přepravu
  Vývojové trendy v mezinárodní distribuci:
  · Proces internacionalizace –představuje propojování firem z hlediska distribučních cest. Byl umožněn až v 90. letech 20. stol., kdy došlo k uvolnění možnosti vstupů na trh střední a východní Evropy.
  · Proces koncentrace –vede ke vzniku globálních obchodních firem a ke vzniku strategických obchodních aliancí.
  · Přesun rozhodujícího vlivu ze strany výrobců na stranu distributorů –k čemuž vede právě internacionalizace a koncentrace. Distribuční řetězce tak stále častěji určují, co se bude vyrábět a prodávat. Mají vliv také na snižování cen.
  · Diverzifikační strategie distribučních mezičlánků –zaměření podniku na určitý druh činnosti, který může být charakterizovaný sortimentem, cenou, způsobem prodeje, velikostí prodejny… Rozvoj vlastních distribučních značek.
  manažerské skupiny
  · Role velkoobchodních organizací přebírá omezený počet distribučních center –v některých distribučních centrech jsou kompletovány dodávky od výrobců, které jsou předávány přímo do skladů obchodních řetězců, čímž dochází ke snižování distribučních nákladů.
  · Spolupráce obchodních a dodavatelských firem –cílem je zvýšení efektivnosti podnikání všech subjektů.
  · Informační technologie –umožňují zefektivnění distribučních služeb. Pokladny využívají scannery, které díky čtení EAN čísla umožňují jednodušší řízení nákupů, využívají se věrnostní a platební karty, vzniká koncept CRM, využívají se RFID technologie.
  · Internet a elektronické obchodování –jedná se o konkurenci pro klasické distribuční kanály, neboť prodej přes internet je mnohem levnější, než prostřednictvím klasických distribučních cest.